Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG NOVA CHẠY TRÊN WIN 7 & WIN XP


Là công cụ chuyên dụng để thiết kế kỹ thuật, thi công và hoàn công đường từ số liệu trắc dọc ngang.
Môi trường: Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD 2005.
Tải tại đây:  DOWNLOAD NOVA WIN 7
                      DOWNLOAD NOVA WIN XP                   
Tính năng :
  • Lấy dữ liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên, toạ độ điểm mia từ TOPO. Mô tả địa chất trên trắc dọc, trắc ngang.
  • Nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang từ sổ đo. Nhập dữ liệu tuyến theo trắc dọc và trắc ngang dạng text.
  • Thiết kế tuyến, đường cong chuyển tiếp, đường cong nằm theo TCVN 4054-85 & 98 hoặc từ bộ tiêu chuẩn do người dùng tự nhập thông qua chức năng của chương trình.
  • Cho phép thiết kế trắc dọc, trắc ngang và vẽ ký hiệu các công trình đi theo đường.
  • Tính diện tích và lập bảng khối lượng đào đắp, xuất bảng khối lượng sang Excel.
Chúc mọi người thành công !!!!

5 nhận xét: